Čo je to “enrichment” a prečo je dôležitý?


Vo voľnej prírode sa zvieratá stretávajú s rôznymi výzvami: hľadanie potravy, rozširovanie a ochrana svojho teritória, stavanie obydlia atď. V našich domácnostiach sú však zavreté v obmedzenom priestore, kde sa nemusia potýkať s takýmito výzvami a preto sa časom môžu začať nudiť. Nuda u zvierat môže prispieť

k nežiadúcemu správaniu, a to či už deštrukčné správanie, agresivita, depresia a mnohé iné. Preto je dôležité vytvárať pre naše zvieratá tzv. “enrichment”.


“Enrichment” je anglické slovo, ktoré v preklade znamená obohatenie alebo obohacovanie. V chovateľskom svete “enrichment” teda znamená obohacovanie a skvalitňovanie prostredia a životných podmienok zvieraťa. “Enrichment” má za cieľ obohatiť život zvieraťa, podnietiť ho k prirodzenému správaniu (rozumej správaniu podobnému ako vo voľnej prírode), redukovať stres, úzkosti, nudu a frustráciu a podnecovať socializáciu.


Štúdie ukazujú, že “enrichment” zlepšuje zdravie a pohodu zvierat, vrátane behaviorálneho zdravia. “Enrichment” je už dlhé roky dôležitou súčasťou starostlivosti o zvieratá na miestach ako zoologické záhrady, útulky pre opustené zvieratá a akváriá. Veľká časť týchto princípov sa presúva a využíva v starostlivosti 

o domácich maznáčikov. Tu však musíme upozorniť, že “enrichment” nenahrádza, ani nezastupuje zlé životné podmienky, zlú diétu, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť a iné nedostatočné aktivity 

v starostlivosti. Kým “enrichment” je dôležitým aspektom v dobrej starostlivosti, samotne nedokáže kompenzovať nedostatky v starostlivosti.


Druhy “enrichment-u”


Poznáme viacero typov “enrichment-u”, tieto typy sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú a dopĺňajú. 


Environmentálny (priestorový)


Zakladá sa na obohatení priestoru rôznymi doplnkami a objektmi tak, aby sme podporili fyzický pohyb, zvedavosť, stimulovali bádavé správanie zvieraťa. Priestor by mal byť pravidelne obmieňaný a dopĺňaný 

o nové objekty a výzvy, ktoré zviera chce skúmať. Environmentálny “enrichment” je samozrejme úzko spojený s ďalšími typmi, ako napríklad senzorickým. Keďže do priestoru môžeme umiestniť rôzne substráty, textúry, ktoré budú podporovať zvedavosť, ale zároveň budú zviera stimulovať zmyslovo. 


Kognitívny (poznávací)


Hlavnou úlohou je mentálna stimulácia, ktorá obnáša riešenie problémov rôznych obťažnosti. Pri tomto “enrichment-e” najčastejšie využívame hlavolamy, lízacie podložky, spomaľovacie misky, čuchacie podložky 

a iné pomôcky. Odmenou a motiváciou pri riešení týchto komplexných problémov môže byť jedlo. Takýmito aktivitami zamestnávame hlavu, zároveň unavujeme telo a tým odbúravame nudu, stres a nežiadúce správanie. 


Senzorický (zmyslový)


Hlavnou úlohou je stimulácia všetkých zmyslov, získavanie nových vnemov a podnetov, stimulovanie mozgu 

a zvedavosti. Pri zmyslovom “enrichment-e” sa vieme poriadne vyhrať, keďže máme 5 zmyslov, na ktoré sa vieme upriamiť. Tu vieme používať nespočetné množstvo pomôcok, hračiek, textúr, podnetov a vnemov, 

pri ktorých každé podnietenie má iný zmysel a správanie.


Sociálny


Hlavnou úlohou je organizovanie interakcií medzi zvieratami rovnakého druhu alebo medzi zvieraťom 

a človekom. Snažíme sa o budovanie zdravého vzťahu a puta medzi zvieratami navzájom alebo medzi nami 

a našim miláčikom. Tu si však musíme zapamätať, že je lepšie takýto druh obohatenia vykonávať v teritóriu zvieraťa, nie v našom (rozumej sadnem si k nemu do výbehu, neberiem ho na ruky k sebe na gauč a pod.). Súčasťou sociálneho “enrichment-u” je taktiež tréning. Tréning prináša veľa benefitov pre zviera, prináša kognitívnu stimuláciu, zvyšuje socializáciu, znižuje lenivosť, inaktivitu a zmierňuje agresivitu. Ak sa snažíme 

o sociálny kontakt medzi dvoma zvieratami musíme dbať na to, že sú sociálne a majú medzi sebou puto. Nikdy nesmieme spájať akékoľvek dve zvieratá , môže to mať fatálne následky!


Hravý a potravový


Hlavnou úlohou je zábava a celková stimulácia. Prístup k rôznym typom hračiek, ktoré môže zviera rozhrýzť, zničiť, kotúľať, premiestňovať a vykonávať s nimi rôzne aktivity. Tieto hračky sú často aj rôzne puzzle alebo hračky, do ktorých sa dajú ukryť pamlsky a jedlo. Potravový “enrichment” je manipulácia a zmena metódy akou kŕmime a snažíme sa, aby kŕmenie bolo väčšou výzvou. Nepodávame jedlo vždy len do misky, ale snažíme sa o to, aby zviera pre jedlo „pracovalo“ tak, ako vo voľnej prírode. Rozmiestňovanie krmiva 

po chovnom zariadení, používanie rôznych puzzle kŕmidiel, ponúknutie nového druhu krmiva a pod. Hlavným cieľom potravy a hračiek je vyvolanie záujmu, prirodzeného správania, aktivity, zlepšenie apetítu 

a prelomenie nudy.


Tak a teraz, keď už vieme čo je to “enrichment”, ostáva nám už ho len zakomponovať do praxe.


Vypracovala: Lulu Vargová, Super zoo Prešov