Opäť sme obhájili Superbrands 2022

Už osem krát Super zoo obhájilo svoj titul Superbrands a zaradilo sa tak medzi značky, ktoré majú špeciálne postavenie a uznanie vynikajúcej pozície na lokálnom trhu. Pečať Superbrands môžu získať len značky s výnimočnou povesťou, s ktorými si zákazníci spájajú pozitívne hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Zároveň musia obstáť vo viackolovom výberovom procese,

do súťaže sú nominované a vyberané odbornou porotou. Ocenenie tiež vychádza zo spotrebiteľského prieskumu agentúry GfK na základe obľube značky medzi spotrebiteľmi. 

Viac informácií nájdete na stránke www.slovaksuperbrands.com


Ocenenie za Super zoo prevzala marketingová manažérka Super zoo Mária Polgár od Superbrands CEO Mag. Andrása Wiszkidenszkého (vľavo) a Country Brand Director Slovakia Erika Koroncziho, MBA (vpravo) 

Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí sa svojou každodennou prácou podieľajú na budovaní a raste značky Super zoo, zároveň aj našim zákazníkom za ich priazeň.