Akváriové rastliny

Rastliny majú obrovský význam pre život a to nielen vonku, ale rovnako dôležité pre život sú aj tie, ktoré máte v akváriu. Tvoria „ekologickú protiváhu“ zvierat. Len so živými rastlinami sa akvárium môže stať živým a fungujúcim ekosystémom.


Prečo inštalujeme do akvárií živé rastliny

  • V procese fotosyntézy vytvárajú životne dôležitý kyslík pre vodné živočíchy.
  • „Biologický filter akvária“ – využívajú odpadové látky z akvária.
  • Prirodzený konkurent rias – pre svoj rast potrebujú výživu, rovnako ako riasy a teda potláčajú ich rast.
  • Rastliny tvoria prirodzený úkryt pre vodné živočíchy - znižujú ich stres a teda znižujú riziko chorôb.
  • Z estetického hľadiska sú živé rastliny vďaka ich farebnosti, tvarovej a veľkostnej rôznorodosti najlepšou voľbou.

Akí vybrať rastliny do akvária

Čo rastiny potrebujú

Substrát pre rastliny

   Veľkosť akvária


Niektoré druhy môžu vyrásť do veľkosti viac ako pol metra. Rastliny vyberajte adekvátne k veľkosti vášho akvária a nezabúdajte ani na priestor pre ryby.

 

     Ryby a vodné živočíchy


Pre viacero druhov sú rastliny zdrojom potravy a zatiaľ čo neónky nebudú o rastliny javiť záujem, africké cichlidy ich dokážu rýchlo zničiť.


     Čas


Aj o rastliny je potrebné sa starať, čím náročnejšie druhy zvolíte, spravidla tým viac času bude treba akváriu venovať (prestrihávanie, prihnojovanie...). 


     Podmienky v akváriu


Tvrdosť vody a pH, svetlo, teplota – voľte druhy, ktoré majú podobné nároky a zhodujú sa s podmienkami vo vašom akváriu.

   Svetlo 


Každá živá rastlina potrebuje svetlo, vďaka nemu prebieha fotosyntéza a dokáže rásť, nároky sa pri jednotlivých druhoch líšia, je potrebné ich vopred zistiť.


     Teplota


Zohráva dôležitú úlohu pre správny rast rastlín, väčšina bežných akváriových rastlín prosperuje pri teplote od 22°C do 26°C, sú však aj druhy, ktoré potrebujú nižšiu teplotu. 


     Substrát 


Umožňuje rastlinám v akváriách zakoreniť sa a čerpať z neho potrebné živiny. V substráte (kamienkoch) by nemal byť zastúpený vápenec. Pre bezproblémové zakorenenie voľte zrnitosť (frakciu) približne 3-5mm. 


Podmienky v akváriuTvrdosť vody a pH, svetlo, teplota – voľte druhy, ktoré majú podobné nároky a zhodujú sa s podmienkami vo vašom akváriu.


     Voda


Pri mnohých druhoch rastlín zohráva úlohu aj tvrdosť vody a jej pH. 


     Výživa 


Mnohé druhy rastlín nedokážu v akváriách dlhodobo existovať bez podávania hnojív a CO2. 

Substrát plní viacero funkcií, pre rastliny, ktoré majú hustý koreňový systém umožňuje vytvoriť bohatú koreňovú sústavu a čerpať živiny. Niektoré substráty tiež môžu ovplyvňovať parametre vody (pH a tvrdosť) a teda priamo ovplyvňovať chod akvária. V neposlednom rade substráty poskytujú priestor pre užitočné mikroorganizmy, ktoré sú nepostrádateľnou súčasťou akváriového ekosystému. Aké sú možnosti výberu?


   Výživný substrát (staré dno) + krycia vrstva


Tento spôsob je vhodný, najmä ak chcete mať v akváriu dobre prosperujúce a náročnejšie druhy rastlín. Koreniacim rastlinám poskytuje potrebné živiny pre rast. Výživný substrát (napr. Complete Substrate ) sa umiestňuje do výšky asi 2-3 cm a naň sa umiestni ešte niekoľkocentimetrová krycia vrstva štrku alebo iného substrátu (napr. Active Substrate ). Do výživného substrátu nezasahujeme odkaľovačom, len sa opatrne odkalí vrchná krycia vrstva. 


     Štrk, piesok alebo drť


Tieto materiály alebo ich kombinácie sa bežne využívajú na dno akvárií. Neposkytujú však rastlinám dostatok výživy, preto odporúčame substrát obohatiť o hnojivo už od začiatku – Tetra Plant Initial Sticks. Jemný piesok neumožní prúdenie vody medzi jeho čiastočkami, kvôli tomu často dochádza k odhnívaniu koreňového systému rastlín.


     Špeciálne substráty 


K dispozícii akvaristom sú aj substráty, ktoré už obsahujú základné výživové prvky a teda nie je nutné využiť kombináciu výživného substrátu + krycej vrstvy. Okrem toho tieto substráty môžu ovplyvniť aj parametre vody (napríklad pH, KH).Mgr. Robert Schemmer

manažér vzdelávacieho a rozvojového centra Super zoo